Wzruszamy się tak samo mocno za każdym razem gdy słyszymy pełne miłości słowa Kat, a na wyraz Folwark Wąsowo myślimy właśnie o tym ślubie chcąc wrócić. Wyjść o poranku boso na trawę dziedzińca i wspomnieć wszystko co zostawiło w nas te emocje. Muzyka związana z bohaterami dnia (Doug!), czas przed ślubem spokojny a jednocześnie przejmujący, najbliżsi prowadzący na kameralny ślub w zabytkowej kapliczce tuż obok by Katarzyna i Joe nałożyli własnoręcznie zrobione obrączki. Przemówienia tak piękne oraz tak zabawne i wzruszające jakie przygotował Mikaeel. Wspaniała zabawa nakręcona przez GOŚCIE Cover Band i niezliczone szczegóły które sprawiły że ten dzień pozostał wyjątkowy i pamiętny.


---


We are moved just as much every time we hear the words of Kat full of love, and when we hear the word Folwark Wąsowo, we are thinking about this wedding, wanting to come back. Go barefoot in the morning to the grass of the courtyard and remember everything that has left us with these emotions. Music related to the heroes of the day (Doug!), The time before the wedding is calm and moving at the same time, the relatives leading an intimate wedding in a historic chapel next door for Katarzyna and Joe to put on their own wedding rings. Speeches as beautiful and as funny and touching as Mikaeel prepared. Great fun shot by the GOŚCIE of Cover Band and countless details that made this day special and memorable.REPORTAGE


Dużo zachodów słońca, uśmiechów wzajemnych w otoczeniu zieleni, czułości prawdziwej tej plenerowej - to dopełnienie całości historii. Chcemy Wam pokazać jeszcze decydującą część pracy i niewidoczne kilometry minione w poszukiwaniu tego a nie innego momentu. Pojedynczego, składającego się na całość historii i tylko tak rozumianego.


---


Lots of sunsets, mutual smiles surrounded by greenery, real tenderness in the open air - this completes the whole story. We want to show you the decisive part of the work and the invisible kilometers passed in search of this and no other moment. A single one, that makes up the whole story and is only understood as such.

More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!