Sierpniowy poranek, brak miejsc w Katowicach i najszybciej zjedzona owsianka z Frankiem. Bombardini w domu Pawła i lekko wyczuwalny stres podczas przygotowań Pauliny, bo przecież ślub coraz bliżej. Lubimy kameralne wejścia na miejsce ceremonii, Pani Młoda sama zachwycającym krokiem. Wzruszający moment przysięgi i pełne euforii wyjście do najbliższych. Restauracja UMAMI zachwyciła nas, że do dziś myślami tam jesteśmy. Wspominamy jeszcze naprawdę od serca przemowy, zgrany skład gości jakich mało i ich z pazurem zabawę nie do opisania.

August morning, no places in Katowice and porridge with Frank eaten the fastest. Bombardini in Paweł's house and a little bit of stress during Paulina's preparations, because the wedding is getting closer. We like intimate entrances to the ceremony site, the Bride herself with a delightful step. A moving moment of swearing and euphoric going out to your loved ones. The UMAMI restaurant amazed us that we are still there today. We still remember the speeches from the heart, the well-coordinated composition of the guests and their indescribable fun.

REPORTAGE


Dużo zachodów słońca, uśmiechów wzajemnych w otoczeniu zieleni, czułości prawdziwej tej plenerowej - to dopełnienie całości historii. Chcemy Wam pokazać jeszcze decydującą część pracy i niewidoczne kilometry minione w poszukiwaniu tego a nie innego momentu. Pojedynczego, składającego się na całość historii i tylko tak rozumianego.


---


Lots of sunsets, mutual smiles surrounded by greenery, real tenderness in the open air - this completes the whole story. We want to show you the decisive part of the work and the invisible kilometers passed in search of this and no other moment. A single one, that makes up the whole story and is only understood as such.


More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!