One Day Story


S H O R T F I L MDagmara zatrudniła nas już na drugi ślub, ale wybranek ten sam - miło wszystko pamiętamy i jak dobrze było spotkać się po kilku latach w dobrym towarzystwie, które uśmiecha się nadal tak samo. Klimat wspaniały, a trochę presji jak zwykle narzuciliśmy sobie sami gdy przygotowujemy historię dla również fotografa. Organizacja zjawiskowa, ślub kościelny w plenerze, muzyka zdecydowanie personalizowana, zabawa z ogniem i ONI tacy piękni. Czekamy na trzeci ślub!


---


Dagmara hired us for the second wedding, but the chosen one is the same - we remember everything nice and how good it was to meet after a few years in good company, which still smiles the same. The atmosphere is great, and a bit of pressure, as usual, we imposed on ourselves when we are preparing a story for the photographer as well. A phenomenal organization, an outdoor church wedding, definitely personalized music, playing with fire and THEY are so beautiful. We are waiting for the third wedding!

More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!