To miłe kiedy dzień, wszystko z nim związane przebiega jak w płynnej powieści i tylko aparat przypomina że jesteś tu na reportażu. Miejsce jak z innego świata, bezkresny las z każdej strony.


---


The deer come over to make contact and be loved. It's really a book, but we remember to record everything with delight and put the adaptation here.Jelenie podchodzą nawiązać kontakt i być kochane. To naprawdę książka, ale pamiętamy żeby wszystko z zachwytem nagrać i umieścić tu naszą adaptację.


---


The deer come over to make contact and be loved. It's really a book, but we remember to record everything with delight and put our adaptation here.

REPORTAGE


Dużo zachodów słońca, uśmiechów wzajemnych w otoczeniu zieleni, czułości prawdziwej tej plenerowej - to dopełnienie całości historii. Chcemy Wam pokazać jeszcze decydującą część pracy i niewidoczne kilometry minione w poszukiwaniu tego a nie innego momentu. Pojedynczego, składającego się na całość historii i tylko tak rozumianego.


---


Lots of sunsets, mutual smiles surrounded by greenery, real tenderness in the open air - this completes the whole story. We want to show you the decisive part of the work and the invisible kilometers passed in search of this and no other moment. A single one, that makes up the whole story and is only understood as such.

More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!