Znamy się nie od dziś i pamiętamy z wcześniejszych przyjęć, przed ślubem sesja gdy jeszcze status narzeczonych - wchodzę w dniu ślubu prawie niezauważony w tym pozytywnym znaczeniu. Nie sposób przejmować się aparatem, a zdjęcia wiadomo że będę takie jak mają. Upalnie to chyba mało powiedziane, nie wyobrażam sobie jednak tego dnia inaczej - Basia i Michał dbając o każdy szczegół z pogodą bynajmniej nie przesadzili. Do opisania dnia potrzebny każdy dobry przymiotnik, zapewnię tylko że było top oraz westchnieniem zawołam o więcej takich wydarzeń.


---


We have known each other for a long time and we remember from earlier parties, the session before the wedding, when the status of brides - I enter on the wedding day almost unnoticed in this positive sense. It is impossible to worry about the camera, and you know the photos will be as they are. Scorching heat is probably an understatement, but I cannot imagine that day otherwise - Basia and Michał, taking care of every detail with the weather, did not exaggerate. Every good adjective is needed to describe the day, I will only assure you that it was top and with a sigh I will call for more such events.REPORTAGE


Dużo zachodów słońca, uśmiechów wzajemnych w otoczeniu zieleni, czułości prawdziwej tej plenerowej - to dopełnienie całości historii. Chcemy Wam pokazać jeszcze decydującą część pracy i niewidoczne kilometry minione w poszukiwaniu tego a nie innego momentu. Pojedynczego, składającego się na całość historii i tylko tak rozumianego.


---


Lots of sunsets, mutual smiles surrounded by greenery, real tenderness in the open air - this completes the whole story. We want to show you the decisive part of the work and the invisible kilometers passed in search of this and no other moment. A single one, that makes up the whole story and is only understood as such.

More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!