Zakopaliśmy się w materiałach szalonego sezonu. Zwariowanego, ale pięknego ze wspaniałymi ludźmi. Ślubów było mniej, goście nie byli tak liczni, ale całość wydarzeń jakby jeszcze lepsza, a dzień Patrycja i Filip całkiem wystrzelił ponad wszelkie normy.


---


We've buried ourselves in the stuff of the crazy season. Crazy but beautiful with great people. There were fewer weddings, the guests were not so numerous, but the whole event seemed to be even better, and Patrycja and Filip's day went above all standards.Więcej entuzjazmu, więcej życzliwości, pozytywny nadmiar miłości i więcej wszystkiego. Naprawdę bez słodzenia - nie sposób było wyjść o północy, zamykaliśmy (już bez sprzętu) imprezę nad ranem.


---


More enthusiasm, more kindness, a positive excess of love and more of everything. Really without sweetening - it was impossible to leave at midnight, we closed the party (without equipment) in the morning.

REPORTAGE


Dużo zachodów słońca, uśmiechów wzajemnych w otoczeniu zieleni, czułości prawdziwej tej plenerowej - to dopełnienie całości historii. Chcemy Wam pokazać jeszcze decydującą część pracy i niewidoczne kilometry minione w poszukiwaniu tego a nie innego momentu. Pojedynczego, składającego się na całość historii i tylko tak rozumianego.


---


Lots of sunsets, mutual smiles surrounded by greenery, real tenderness in the open air - this completes the whole story. We want to show you the decisive part of the work and the invisible kilometers passed in search of this and no other moment. A single one, that makes up the whole story and is only understood as such.

More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!