150-letnia historia budynku Nowej Pomarańczarni dzięki spotkaniu niesamowitych ludzi ma dla nas zupełnie inny bieg. Mury goszczące kiedyś wielkich władców słuchały hip-hopu, ponieważ ten dzień był naprawdę ich, Marysi i Tomka. Patrzyliśmy na wzajemną miłość, widzieliśmy znakomity kontakt z gośćmi, że chcą przeżyć wszystko na swój sposób niczego nie udając. Tak było. 


---


The 150-year history of the New Orangery building has a completely different course for us thanks to the meeting of amazing people. The walls that once hosted great rulers listened to hip-hop because that day was really theirs, for Marysia and Tomek. We looked at mutual love, we saw excellent contact with guests, that they want to experience everything in their own way without pretending to do anything. It was so.Ann & Kate zadbały o każdy szczegół. Lekki stres podczas przygotowań bardzo szybko zniknął i znaleźliśmy się w kościele Zbawiciela. Przepiękny, jak i cała oprawa ceremonii. Restauracja Belvedere w Łazienkach Królewskich to już klasa sama w sobie. Do dziś pamiętamy smak dań przygotowanych przez szefa kuchni Sebastian Olma i wyjątkowe umiejętności mistrza świata DJ Funktion / Juliusz Pacek oraz Patrycja Malinowska. Pamiętamy wszystko. Ale najbardziej pamiętamy uśmiech Młodej Pary i jak w swoim całokształcie piękny był ten dzień---


Ann & Kate took care of every detail. The slight stress during the preparations disappeared very quickly and we ended up in the church of the Savior. Beautiful, as well as the whole setting of the ceremony. The Belvedere Restaurant is in a class of its own. To this day, we remember the taste of the dishes prepared by the chef Sebastian Olma and the unique skills of the world champion DJ Funktion / Juliusz Pacek and Patrycja Malinowska. We remember everything. But what we remember the most is the smile of the Bride and Groom and how beautiful that day was in its entirety.

REPORTAGE


Dużo zachodów słońca, uśmiechów wzajemnych w otoczeniu zieleni, czułości prawdziwej tej plenerowej - to dopełnienie całości historii. Chcemy Wam pokazać jeszcze decydującą część pracy i niewidoczne kilometry minione w poszukiwaniu tego a nie innego momentu. Pojedynczego, składającego się na całość historii i tylko tak rozumianego.


---


Lots of sunsets, mutual smiles surrounded by greenery, real tenderness in the open air - this completes the whole story. We want to show you the decisive part of the work and the invisible kilometers passed in search of this and no other moment. A single one, that makes up the whole story and is only understood as such.


More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!