One Day StoryB Y


G R E E N S N A P S T U D I O


Czas minął raczej długi zanim zdjęcia i filmy zadomowiły się na stałe, lecz zawsze były w pobliżu. Kolejne zajęcia nakreślały osobowość, a obrazki konsekwentnie przypominały o sobie - a nie jest to happy end, wręcz początek. Dzieją się piękne rzeczy w naszych obiektywach, to szczęście

It took a rather long time for photos and videos to become permanent, but they were always around. The next classes outlined the personality, and the pictures consistently reminded of themselves - and this is not a happy ending, in fact a beginning. Beautiful things are happening in our lenses, it's happiness

P I C T U R E S

More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!