One Day StoryB Y


G R E E N S N A P S T U D I O


Lubimy pałace, lubimy radość i lubimy dobry klimat, a gdy na wstępie czytamy personalizowany list specjalnie dla nas to serce na wierzchu. Pierwsze spotkanie w kawiarni dało nam kontakt i chodziliśmy u swoich, a kartka ze słowami po angielsku już niepotrzebna.


---


We like palaces, we like joy and we like a good atmosphere, and when we start reading a personalized letter especially for us, the heart is on top. The first meeting in the cafe gave us contact and we went to our friends, and a piece of paper with words in English was no longer needed.


Tessa absolutnie mogłaby być planerką bo dobra organizacja wzbogacona sercem to jest to i akcenty holendersko-polskie się znalazły też. Kolejna ich podróż i, z całego świata który, widzieli wybrali urokliwy mały pałac w Polsce żeby przeżyć niesamowity dzień i równie spektakularny wieczór.


---


Tessa could absolutely be a planner because a good organization enriched with heart is what it is and Dutch-Polish accents were also found. Their next trip and, from all over the world they saw, they chose a charming little palace in Poland to experience an amazing day and an equally spectacular evening.


More from the journal

Want to work together? Just Get in touch

and lets start the adventure!